ଦେଶ- ବିଦେଶ

ଦେଶ- ବିଦେଶ

ନିଜ ଘରକୁ ପକ୍ଷୀଶାଳରେ ପରିଣତ କରି ଦେଇଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏହି ପକ୍ଷୀ ପ୍ରେମୀ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଜଣେ ପକ୍ଷୀ ପ୍ରେମୀ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ପୂରାପୂରି  ଏକ ପକ୍ଷୀଶାଳରେ ପରିଣତ କରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ପକ୍ଷୀ ପ୍ରେମୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ସରୋଜ ରଥ। ସେ ବୃତ୍ତିରେ ଜଣେ...